ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਲਾਈਨਰ ਪਰ...