ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਿਆਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਿਆਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ

ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਕੌੜਾਪਨ ਆਉਣ...