ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਤਾਲਮੇਲ

ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਤਾਲਮੇਲ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੋਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ...