ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਤੈਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਤੈਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਾਡੀ–ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜੋ...