ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਫੱਟ ਰਹੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ

ਖਰਾਬ ਬੁੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਫੱਟਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ-

 

ਮੌਸਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਭ ਫੇਰਨਾ

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੋਈ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਫੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

 

ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

 

ਖੁਸ਼ਕੀ

ਪਾਪੜੀਆਂ ਬਣਨਾ

ਪਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ

ਜ਼ਖ਼ਮ

ਸੋਜਸ

ਤਰੇੜਾਂ

ਖੂਨ ਵਗਣਾ

 

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਚ ਚਮੜੀ ਵਰਗੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਲਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ-

 

ਵਧੇਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ

ਰੈਟੀਨੋਇਡਜ਼ (ਰੇਟੀਨ-ਏ, ਡੀਫਰੀਨ)

ਲਿਥੀਅਮ (ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ)

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ

 

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਚ ਚੇਲਾਇਟਿਸ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ-

 

ਡੂੰਘੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਲਾਲ

ਫੁੱਲ ਜਾਣੇ

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਛਾਲੇ

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਾਪੜੀ ਜੰਮਣਾ

 

 

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ-

 

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਕਰੋਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਦੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ

ਤਰੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਟਰੀਆ ਦਾ ਵੜ ਜਾਣਾ

 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਰਥੋਡੈਂਟਿਕ ਬ੍ਰੇਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਦੰਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਪਸੀਫਾਈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਲਾਇਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ

 

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੀਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਮੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-

 

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

ਕਬਜ਼

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ

ਸਿਰ ਦਰਦ

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਬੁਖਾਰ

ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ

ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

 

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਲੱਛਣ-

 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ

ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ

 

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਲਾਜ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੀ ਮਿਲੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-

 

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿੱਪ-ਬਾਮ ਲਗਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸਪੀਐੱਫ 15 ਦਾ ਲਿੱਪ ਬਾਮ ਲਗਾਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ

ਘਰ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 

ਕਿਹੜੇ ਲਿੱਪ-ਬਾਮ ਤੋਂ ਬਚੀਏ

ਮੈਂਥੋਲ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਲਿੱਪ-ਬਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਡਕ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ-

 

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ

ਲੈਨੋਲੀਨ

ਬੀਸਵੈਕਸ

ਸੈਰਾਮਾਈਡਸ

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ https://www.myupchar.com/tips/black-lips-treatment-in-hindi

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੇਖ Www.myUpchar.com ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Severed lips may cause trouble in winter read lip case care tips