ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !8

ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 150 ਜਾਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ...