ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ

Sun, 23 Dec 2018 12:20 PM IST

ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ `ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲੱਕੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਪਈ ਸ
ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ `ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲੱਕੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਕਰਮਾਂ `ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਕਰਮਾਂ `ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਏ ਰਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਏ ਰਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਏ ਰਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਏ ਰਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਕਰਮਾਂ `ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਪਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਕਰਮਾਂ `ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।