ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਲੀ–ਲੇਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ

Mon, 11 Mar 2019 05:03 PM IST

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਲੀ–ਲੇਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਲੀ–ਲੇਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਲੀ–ਲੇਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ