ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਫਿ਼ਲਮ ‘ਕੇਸਰੀ’ ’ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ

Tue, 18 Dec 2018 01:41 PM IST

ਫਿ਼ਲਮ ‘ਕੇਸਰੀ’ ’ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ
ਫਿ਼ਲਮ ‘ਕੇਸਰੀ’ ’ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ