ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਣਗੇ ਚੋਣ

Wed, 24 Apr 2019 03:24 AM IST

ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਣਗੇ ਚੋਣ
ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਣਗੇ ਚੋਣ
ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਣਗੇ ਚੋਣ