ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

30 ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਹਾਂ ਦਾ

    ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ 12 ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ‘ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ’ (World Wide Web – www ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ–ਵਿਆਪੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 12...

    Tue, 12 Mar 2019 05:28 PM IST Internet Is Now 30
  • 1
  • of
  • 1