ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

And Be Healthy ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਫ਼ਾਸਟ ਫ਼ੂਡ

    ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ–ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ਾਸਟ ਫ਼ੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...

    Fri, 31 May 2019 08:38 PM IST Use This Fast Food And Be Healthy
  • 1
  • of
  • 1