ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

Change Rules ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • EPFO ਨੇ ਬਦਲੇ PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

    ਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।   ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਓਟੀਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...

    Tue, 25 Jun 2019 12:05 PM IST EPFO Pf Employee ਹੋਰ...
  • 1
  • of
  • 1