ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

Is Very ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ

    ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਨੇਕ ਦਵਾ–ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ...

    Tue, 07 May 2019 04:04 PM IST Black Pepper Is Very Useful
  • 1
  • of
  • 1