ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

Test Answer ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਜਾਰੀ

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ) ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਆਂਸਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ntaneet.nic.in ਉਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ...

    Thu, 30 May 2019 04:46 PM IST NEET Test Answer Rechecking ਹੋਰ...
  • 1
  • of
  • 1