ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

Yale University ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

  • ਐਚਆਈਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ

    ਐਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਚਆਈਵੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ `ਚ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ...

    Thu, 16 Aug 2018 07:11 PM IST Hiv Disease Yale University
  • 1
  • of
  • 1