ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਾਰੇ IPhone ਯੂਜ਼ਰਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਸਤੇ 'ਚ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ

ਸਾਰੇ IPhone ਯੂਜ਼ਰਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਸਤੇ 'ਚ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਾ...