ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ’ਚ ਲਾੜਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ

Thu, 06 Jun 2019 07:56 PM IST

ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਲਾੜੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸਭ ਕੁਝ