ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੂਤ ਪਤਾਂਗ

Thu, 07 Mar 2019 01:16 AM IST

ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੂਤ ਪਤਾਂਗ