ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਫਿਲਮ ‘ਜੰਗਲੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਕਲਾਕਾਰ

Tue, 12 Mar 2019 05:12 PM IST

ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਸਾਵੰਤ, ਵਿਦੁੱਤ ਜਾਮਵਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸ਼ਾ ਭਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੰਗਲੀ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ  ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਸਾਵੰਤ, ਵਿਦੁੱਤ ਜਾਮਵਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸ਼ਾ ਭਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੰਗਲੀ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ  ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ  ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਸਾਵੰਤ, ਵਿਦੁੱਤ ਜਾਮਵਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸ਼ਾ ਭਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੰਗਲੀ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ