ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਨਿੱਕ ਦਿਖੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ

Fri, 07 Jun 2019 06:52 PM IST

The MET GALA 2019: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਨਿੱਕ ਦਿਖੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਕ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀ ਨੋਟਸ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ