ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ’

Fri, 15 Mar 2019 01:40 AM IST

ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ’ ਦਰਅਸਲ ਸਪਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ