ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਏ ਵਾਇਰਲ

Mon, 08 Apr 2019 10:21 PM IST

ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਏ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਏ ਵਾਇਰਲ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਪਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਆਦਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਰ