ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਥੱਪੜ

Fri, 07 Jun 2019 06:34 PM IST

ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ MLA ਤੋਂ ਕਝ ਔਖਾ ਸੁਆਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਅਰੇ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਰੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ MLA ਤੋਂ ਕਝ ਔਖਾ ਸੁਆਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਅਰੇ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਰੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ